Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Muzea

Grodzisko Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska

W Żmijowiskach, niespełna 15 km od Kazimierza Dolnego, znajduje się jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Polsce. Zrekonstruowany gród obronny i osada Słowian z przełomu IX i X w. są usytuowane na rozległych łąkach porośniętych wysokimi trawami. Gospodarz skansenu, Muzeum Nadwiślańskie, w sezonie organizuje tutaj cykliczne „Spotkania z archeologią”. To niezwykłe miejsce w bajkowej scenerii jest dostępne bezpłatnie dla turystów przez cały rok! Musicie to zobaczyć 🙂

Read More

Mięćmierz – żywy skansen

Urokliwa wioska Mięćmierz leży w obrębie Małopolskiego Przełomu Wisły, niespełna 3 kilometry od centrum Kazimierza Dolnego. Średniowieczna osada, której mieszkańcy trudnili się niegdyś flisactwem, rybołówstwem i przeprawą ludzi na drugi brzeg Wisły, stanowi dziś niemal żywy skansen. Magiczna aura Mięćmierza, oazy ciszy i spokoju, sprawia wrażenie jakby czas się tutaj zatrzymał!

Read More

Nadwiślańskie Muzeum

Muzeum Nadwiślańskie


Początki kazimierskiego muzealnictwa sięgają czasów przedwojennych i wiążą się z inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, które w latach 1926-39 zaczęło gromadzić w Kamienicy Celejowskiej zbiory artystyczne i historyczne.  

W 1962 r. architekt Henryk Dąbrowski, wykładowca warszawskiej Politechniki, zorganizował w Kamienicy Celejowskiej wystawę swoich prac, przyczyniając się tym samym do przekazania obiektu na cele muzealne. Rok później, 29 marca 1963 roku, powołano do życia Muzeum Regionalne z siedzibą w zabytkowej Kamienicy.

W 1966 roku udostępniono zwiedzającym ekspozycję muzealną. W 1972 r. przekształcono placówkę w Muzeum Kazimierza Dolnego, które zaczęło podlegać państwowym władzom województwa lubelskiego. W 1987 roku zmieniono nazwę na obecną Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Muzeum Nadwiślańskie posiada ponad 20 tysięcy eksponatów zgromadzonych przez pół wieku. Wśród nich dużą rolę odgrywa malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne oraz okazy przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii. Drogocenne zbiory zawierają również pamiątki i dokumenty historyczne, materiały archiwalne oraz obiekty archeologiczne i etnograficzne.

Zobacz inne atrakcje w Kazimierzu Dolnym: Góra Trzech Krzyży

Ekspozycje Muzeum Nadwiślańskiego mieszczą się w zabytkowych, budowlach, m.in. w Kamienicy Celejowskiej, spichlerzu zbożowym Mikołaja Przybyły, w dzwonnicy kazimierskiej fary, w Kuncewiczówce oraz na zamku i dworze  w Janowcu. Muzeum Nadwiślańskie posiada sześć Oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Cztery Oddziały znajdują się na terenie Kazimierza Dolnego: Dom Kuncewiczów (ul. Małachowskiego 19), Kamienica Celejowska (ul. Senatorska 11/13), Oddział Przyrodniczy (ul. Puławska 54) i Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19). Dwa pozostałe Oddziały to: Grodzisko Żmijowiska (w gminie Wilków) oraz Zamek w Janowcu (ul. Lubelska 20).

Po wieloletnich staraniach Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym uzyskało dotację na realizację prac budowlanych, które zaowocowały nowoczesnym budynkiem muzealnym, przystosowanym do wyzwań współczesnej kultury i muzealnictwa. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 9 grudnia 2013 roku.

 

W Gmachu Głównym Muzeum Nadwiślańskiego (Rynek 19) mieści się hol z Kawiarnią Muzealną i sklepem, na piętrze znajduje się Galeria Wystaw Czasowych, a w zabytkowych piwnicach Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej. W Gmachu Głównym mieści się również siedziba Dyrekcji, biura Działu Projektów i Rozwoju, Działu Wystaw i Promocji oraz trzech Oddziałów: Grodzisko Żmijowiska, Kamienica Celejowska i Muzeum Sztuki Złotniczej.

Dodatkowo na terenie Kazimierza Dolnego zlokalizowana jest Manufaktura Muzealna, która pełni rolę centrum edukacyjnego (ul. Podzamcze 20).

 

Obecnie Muzeum Nadwiślańskie stanowi jedno z największych i najchętniej uczęszczanych muzeów w tej części Polski. Co roku placówkę odwiedza ponad 150 tysięcy turystów, a kilka tysięcy osób korzysta z bieżącej oferty kulturalnej.

Synagoga w Kazimierzu Dolnym

Synagoga

Synagoga

Pierwsza wiadomość o istnieniu synagogi w Kazimierzu Dolnym datuje się na rok 1557. Wiadomo jednak, że Żydzi sporo wcześniej mieli tutaj swój drewniany dom modlitwy. Wzniesienie murowanej synagogi nastąpiło przed rokiem 1622, ponieważ jest ona opisana w dokumencie z tego roku. Legenda głosi, że kazimierską synagogę kazał wybudować król Kazimierz Wielki. Władca zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, córce biednego krawca. Z wdzięczności, że oblubienica urodziła mu dwóch synów, Niemira i Pełkę, nakazał wznieść dla niej w miasteczku piękną bożnicę.

Według miejscowej tradycji żydowskiej, znajdujące się w synagodze parochety, czyli bogato zdobione kotary, własnoręcznie uszyła i wyhaftowała Esterka. Wnętrza bożnicy są zdobione bogatą polichromią, ukazującą m.in. Ścianę Płaczu w Jerozolimie, Grób Racheli oraz postaci zwierząt.

Obecny budynek synagogi pochodzi z drugiej połowy XVIII w. i jest czwartą z kolei budowlą postawioną w miejscu poprzednio zniszczonych. Jest to budynek w stylu późnobarokowym, wzniesiony z kamienia wapiennego. W końcu XIX w. wzdłuż ściany północnej dobudowano sale modlitewne dla kobiet, tzw. babińce. Po I wojnie światowej od strony zachodniej dostawiono sień z wydzielonymi izbami i drugim babińcem na piętrze.

W 1939 roku Niemcy zamknęli synagogę i urządzili w niej magazyn. Aż do ostatnich dni okupacji przetrwała w nienaruszonym stanie. Niestety, w 1944 r. wycofujący się z miasta hitlerowcy zdewastowali zabytkową budowlę. Po wojnie opustoszały budynek popadł w ruinę. W 1953 r. synagogę odbudowano według projektu znanego architekta Karola Sicińskiego. Odtworzono wówczas dawną formę architektoniczną bożnicy. Przez pewien czas mieściło się tutaj kino, które zamknięto w 2003 roku. Obecnie w sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym. W bocznych pomieszczeniach budynku urządzono pokoje do wynajęcia. Na zewnętrznej ścianie budynku widnieje zegar słoneczny oraz pamiątkowa tablica o treści: „Ku czci trzech tysięcy polskich obywateli żydowskiej narodowości, dawnych mieszkańców Kazimierza Dolnego, zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w czasie II wojny światowej„.

Agnieszka Stelmach

Klasztor Reformatorów - Muzeum

Muzeum w klasztorze Reformatów

Muzeum w klasztorze Reformatów

Nie wszyscy odwiedzający Kazimierz Dolny wiedzą, że w klasztorze o.o. Franciszkanów znajduje się Muzeum. Znajdziemy je bez trudu, spacerując po krużgankach klasztornych. Franciszkanie są związani z Kazimierzem od XVII w., kiedy to zostali sprowadzeni na wzgórze, na którym stał już mały kościółek z obrazem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Bracia, którzy rozbudowali kościół i dobudowali klasztor, pełnili posługę w miasteczku do czasów Powstania Styczniowego. Później nastąpiła kasata klasztoru a bracia, z wyjątkiem jednego, sędziwego Adriana Gałuszkiewicza, zostali odesłani do domów. Ojciec Adrian przeżył jeszcze 20 lat, pilnując zabudowań klasztornych. Po I wojnie światowej zakonnicy powrócili do klasztoru. W czasie II wojny światowej była tutaj siedziba gestapo i  więzienie.

Franciszkanie to zakon ślubujący ubóstwo, bracia zajmują się też misjami, jeżdżą jako misjonarze m.in do Afryki. W Muzeum można obejrzeć pamiątki z misji, liturgiczne paramenty, obrazy dobroczyńców klasztoru, stare księgi liturgiczne, przyrządy do wypiekania opłatka i hostii, oraz figurki z dawnych szopek.

Muzeum jest dostępne dla zwiedzających po uprzedniej rezerwacji, lecz nie ma z tym problemu. Jeden z ojców, który się nim opiekuje, zawsze chętnie otwiera jego podwoje i opowiada o eksponatach. Wstęp jest bezpłatny. Z tego względu warto wesprzeć Muzeum dobrowolną ofiarą. Dzięki zebranym środkom Ojcowie będą mogli skatalogować zbiory, poddać je renowacji i bardziej zadbać o to niezwykłe miejsce. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum.

Numer tel. do ojca odpowiedzialnego za placówkę: 605 576 717

Autor zdjęć Jarosław Michalski

 

 

 

 

 

 

 

Kuncewiczówka

Na malowniczym kazimierskim wzgórzu, w pobliżu wąwozu Małachowskiego, stoi dom należący niegdyś do znanej pisarki Marii Kuncewiczowej. Okazała drewniana willa, nazywana Kuncewiczówką lub Willą pod Wiewiórką, została zaprojektowana w 1936 roku przez wybitnego architekta Karola Sicińskiego.

Read More

Muzea i skanseny

Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym
Muzeum Przyrodnicze mieści się w okazałym XVI-wiecznym spichlerzu. Turyści mogą tutaj zapoznać się z walorami przyrodniczymi doliny środkowej Wisły. Większość zbiorów pochodzi z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Oprócz wystaw, prezentujących bogactwo flory i fauny, ciekawość budzą skamieniałości sprzed 65 milionów lat, pozostałość po organizmach, które żyły w odmętach morza z epoki kredy. Entuzjaści wycieczek po wąwozach znajdą w muzeum odpowiedź na pytanie: jak to się stało, że w okolicach miasta powstała cała ich sieć, wyjątkowa w skali Europy.

Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym, oddział Muzeum Nadwiślańskiego, ul. Puławska 54, tel.: 81 8810326, www.muzeumnadwis- lanskie.pl; czynne: codziennie 9.00-16.00; bilety: 8 zł, ulg. 5 zł, rodzinny 18 zł.

 

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
Chociaż Bolesława Prusa kojarzymy z Warszawą mistrzowsko ukazaną w „Lalce”, silne są również związki pisarza z Lubelszczyzną. Urodził się w 1847 r. w Hrubieszowie, uczył się w Lublinie, a w dorosłym życiu stał się najsłynniejszym wielbicielem Nałęczowa. W Pałacu Małachowskich, gdzie często spędzał wakacje i pracował nad „Placówką” oraz fragmentami „Lalki”, powstało poświęcone mu muzeum. Turyści mogą tutaj zobaczyć rękopisy, dokumenty i zdjęcia pisarza. Bolesław Prus jako pierwszy polski autor korzystał z maszyny do pisania. Model, jakiego używał – XIX-wiecznego Hammonda – można zobaczyć na wystawie. Turyści i miłośnicy literatury chętnie przyjeżdżają do Nałęczowa na Majówkę z Panem Prusem. Wszyscy przysiadają obok najsłynniejszego pisarza pozytywizmu na pomnikowej ławeczce, naprzeciw wyjścia z muzeum.

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, al. Stanisława Małachowskiego 3, tel.: 81 5014552, www.zamek-lublin.pl; czynne: śr.-pt. 9.00 -16.00, sb.-ndz. 9.00-15.00; bilety: 5,50 zł, ulg. 4,50 zł, zwiedzanie z przewodnikiem 35 zł.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Spacery po Nałęczowie często prowadzą na Armatnią Górę, gdzie w zaciszu ogrodu stoi chata Stefana Żeromskiego. Pisarz przyjechał po raz pierwszy do Nałęczowa w 1890 r. w charakterze guwernera córek Michała Górskiego. Niedługo później ożenił się z Oktawią Rodkiewiczówną. W 1905 roku, za honorarium odebrane po napisaniu „Popiołów”, zbudował góralską chatę według projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza. Często pracował tutaj latem (m.in. kończył „Dzieje grzechu”). Obecnie we wnętrzu można oglądać oryginalne wyposażenie pracowni. W pobliżu chaty mieści się mauzoleum syna pisarza, Adasia, zmarłego w wieku 18 lat.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Żeromskiego 8, tel.: 81 5014780, www.zamek-lublin.pl; czynne: wt.-ndz. 10.00-16.00; bilety: 5,50 zł, ulg. 4,50 zł, sb. wstęp wolny, zwiedzanie z przewodnikiem 35 zł
Inne muzea
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Najmłodsze muzeum wojskowe w kraju, powołane w 2011 r. przez MON, zostało zbudowane na bazie Izby Tradycji Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Słynna „Szkoła Orląt” od blisko 90 lat kształci pilotów dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Jej absolwentami byli najwybitniejsi piloci myśliwców z czasów II wojny światowej, w tym polskich dywizjonów walczących w bitwie o Anglię.
Muzeum pokazuje historię dęblińskiej szkoły i polskiego lot­nictwa. Najciekawszym działem jest oczywiście plenerowa kolekcja samolotów, śmigłowców, sprzętu rakietowego i radiolokacyjnego. Wśród maszyn bojowych prezentowane są m.in. popularne niegdyś w naszej armii myśliwce MIG i SU, śmigłowce Mi i SM oraz samoloty szkolno-treningowe Lim, Bies, Iryda. Dla zwiedzających istnieje możliwość wejścia na pokład pasażerskiego Jaka 40.

Muzeum Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 12, Dęblin, tel.: 81 5519450, www.muzeumsilpowietrznych.pl; sekretariat@muzeumsilpowietrznych.pl; czynne: wt. 10-14.30; śr.-ndz. 9.00-17.00; bilety: 10 zł, ulg. 4 zł, rodzinny 20 zł; we wtorki wstęp wolny (czynna tylko ekspozycja zewnętrzna); wejście na pokład Jaka-40 płatne dodatkowo 2 zł.

Muzeum Oświatowe w Puławach
Muzeum znajduje się w puławskiej dzielnicy Włostowice, w sąsiedztwie Szkol­nego Schroniska Młodzieżowego. Mieści się w budynku dawnej szkoły założonej w początkach XIX w. przez księżną Izabelę Czartoryską. W dwóch izbach – sali lekcyjnej i mieszkaniu nauczyciela, zgromad­zono autentyczne wyposażenie z tamtej epoki – od ławek, katedr, szaf i innych mebli po dzienniki, podręczniki, mapy, kałamarze, dzwonki i inne detale szkolnej rzeczywistości.

Muzeum Oświatowe w Puławach, ul. Włostowicka 27, tel.: 81 8877129; muzeum@ssmpulawy.pl, www.ssmpulawy.pl/muzeum.html; czynne: pn.-pt. 8.00-14.00; wstęp bezpłatny.