Poznaj najważniejsze zabytki Kazimierza Dolnego.

Słowo „perła” kojarzy nam się z czymś cennym i wyjątkowym. Taką perłą wśród polskich miast jest z całą pewnością Kazimierz Dolny, który szczyci się ogromną ilością zabytków (m.in. obiekty sakralne, zespół zamkowy, renesansowe kamienice, pozostałości zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej, budownictwo drewniane, historyczne budynki Muzeum Nadwiślańskiego, bogato zdobione spichlerze).

Kazimierz Dolny, w którym bez trudu można przenieść się w czasie do innej epoki, lokuje się w najwyższej klasie zabytków.  W jednej linii, równolegle do Wisły, są usytuowane najstarsze budowle: XIII-wieczna baszta (najstarszy zabytek miasta), zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego i ufundowany przez niego kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Na sąsiednim wzgórzu, tzw. Plebaniej Górze, wznosi się majestatyczny klasztor oo. Reformatów. Budowano go etapami do 1690 roku. Świątynia ma długą i pełną dramatyzmu historię.

Kazimierz Dolny w szczytowym okresie rozwoju, przypadającym na wiek XVI i pierwszą połowę XVII w. był jednym z najważniejszych w Rzeczypospolitej ośrodków handlu zbożem. W tym czasie na kazimierskim rynku wzniesiono kamienice w stylu włoskim uchodzące za “perły” architektury renesansowej. Elewacje z podcieniami zdobiły łacińskie sentencje i fantazyjne rzeźby. Na obu budynkach widoczni są patroni właścicieli – św. Mikołaj i św. Krzysztof. Kamienice Przybyłów oraz Kamienica Celejowska z rzeźbami naturalnej wielkości uchodzą za najpiękniejsze w Polsce. Inny cenny zabytek to barokowa Kamienica Gdańska z 1795 roku. Na ulicy Lubelskiej, tuż przy kościele  św. Anny z 1670 roku, znajduje się budynek dawnego szpitala dla ubogich. Charakteryzuje go wysoki, manierystycznie zdobiony szczyt z 1635 roku.

W XVI i XVII wieku bogactwo miasta opierało się na wiślanym porcie i handlu zbożem. Wzdłuż rzeki wybudowano ok. sześćdziesięciu pięknie zdobionych spichlerzy. Ponad 40 z nich przypominało swoją architekturą historyczną farę. Niestety, dziś pozostało ich zaledwie kilka. Kompleks kazimierskich spichlerzy stanowi unikatowy zabytek nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Zachęcamy wszystkich do historycznej wędrówki po jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, które można określić jako drogocenny zabytek i klejnot architektury. Wielu turystów przyjeżdża do Kazimierza Dolnego tylko na weekend. My wiemy, że warto pozostać tutaj dłużej, aby w pełni poczuć klimat tego miejsca i poznać jego bogatą historię. Autentyzm i oryginalność zabytków Kazimierza stanowi o jego wielkiej wartości. Tutejsza architektura nacechowana jest romantyzmem a miasteczko posiada ponoć magiczną moc, która sprawia, że wraca się tutaj wiele razy… czego i Państwu życzymy :)

Dom Konstantego Kifnera

W 1919 r. architekt Jan Koszczyc-Witkiewicz zaprojektował dom dla kazimierskiego felczera i społecznika Konstantego Kifnera. Wybudowano go w północno-wschodniej pierzei rynku (obecny adres: Rynek 2) w latach 1926-27, według skorygowanego projektu. Był to murowany, trzykondygnacyjny obiekt z balkonem i użytkowym poddaszem. W domu tym Konstanty Kifner mieszkał aż do swojej śmierci w 1972 r. Mieszkał tutaj […]

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kościół św. Anny

Kościół św. Anny stanowi cenny zabytek wyjątkowego stylu architektonicznego, jakim jest renesans lubelski. Co najmniej od 1530 roku, w miejscu dzisiejszej murowanej świątyni stał drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha, który po pożarze Fary pełnił funkcję kościoła parafialnego. Tuż przy nim znajdował się szpital dla ubogich. Budowa murowanego Kościoła św. Anny rozpoczęła się w 1649 roku, […]

Kapliczka w Kazimierzu

Kapliczka z Chrystusem Frasobliwym

Kapliczki słupowe rozproszone są na terenach północnej, środkowej i południowej Lubelszczyzny. Mają kształt kolumny lub słupa, na którym wznosi się nakryta namiotowym daszkiem latarnia. Najczęściej tylna ściana kapliczki jest oparciem dla rzeźby. Tego rodzaju sanktuarium znajduje się w Kazimierzu Dolnym. Jest to pochodząca z XVI wieku kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, zwana Bożą Męką.

Dzwonnica w Kazimierzu

Dzwonnica

Kazimierska Dzwonnica, mieszcząca się przy wylocie ulicy Zamkowej, została wzniesiona w latach 80. XVIII wieku przez budowniczego Fryderyka Zilcherta. Wzniesiono ją na pozostałościach wieży mieszkalnej, pamiętającej jeszcze czasy średniowiecza. W 1853 roku dzwonnicę niemal całkowicie zniszczył pożar. W 1886 roku odbudowano ją i rozbudowano z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. W latach 80. XX wieku budowlę […]

Synagoga w Kazimierzu Dolnym

Synagoga

Pierwsza wiadomość o istnieniu synagogi w Kazimierzu Dolnym datuje się na rok 1557. Wiadomo jednak, że Żydzi sporo wcześniej mieli tutaj swój drewniany dom modlitwy. Wzniesienie murowanej synagogi nastąpiło przed rokiem 1622, ponieważ jest ona opisana w dokumencie z tego roku. Legenda głosi, że kazimierską synagogę kazał wybudować król Kazimierz Wielki. Władca zakochał się w […]

Klasztor Reformatorów - Muzeum

Muzeum w klasztorze Reformatów

Nie wszyscy odwiedzający Kazimierz Dolny wiedzą, że w klasztorze o.o. Franciszkanów znajduje się Muzeum. Znajdziemy je bez trudu, spacerując po krużgankach klasztornych. Franciszkanie są związani z Kazimierzem od XVII w., kiedy to zostali sprowadzeni na wzgórze, na którym stał już mały kościółek z obrazem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Bracia, którzy rozbudowali kościół i dobudowali klasztor, pełnili […]

Kamienica Gdańska

Barokowa Kamienica Gdańska, zwana także Domem Gdańskim, powstała pod koniec XVIII wieku. W 1794 r. budynek został uwieczniony na obrazie Zygmunta Vogla. Malowidło przedstawia monumentalną białą bryłę z małą ilością okien, ze szczytem zwieńczonym łukiem. Można przypuszczać, że górna część budynku pełniła funkcję spichlerza. W dachu oficyny Kamienicy Gdańskiej znajdowała się często spotykana w dawnym […]

Kamienice Przybyłowskie

Kamienice Przybyłowskie powstały w 1615 roku, w południowym narożu kazimierskiego rynku. Należą do najciekawszych w Polsce zabytków manieryzmu. Niestety, nazwisko architekta tej budowli nie jest znane. Stwierdzono jedynie podobieństwo z architekturą Zamościa, który wówczas szczycił się mianem perły  artystycznej Lubelszczyzny. Bliźniaczo podobne Kamienice Przybyłowskie są uważane za jedne z najpiękniejszych polskich budynków epoki renesansu. Ich […]

Szpital w Kazimierzu Dolnym

Dawny szpital dla ubogich

Niepozorną, ale bardzo ciekawą atrakcją turystyczną Kazimierza Dolnego jest dawny szpital dla ubogich przy kościele św. Anny. Murowany budynek powstał w 1626 roku, a jego cechą charakterystyczną jest manierystyczne, bardzo bogate zdobienie szczytu, pochodzące z 1635 roku. Najstarsza informacja o szpitalu dla starców i kalek pod wezwaniem św. Anny pochodzi z 1530 r. Niestety, nie […]

Fara i cmentarz przykościelny

Kościół Farny p w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Kościół Farny, czyli kościół parafialny, został wybudowany w XIV wieku. Był to kościół jednonawowy, gotycki, mniejszy niż obecny. W latach 30. XVI w. do świątyni dobudowano wieżę. Wtedy też powstał, zachowany do dzisiaj, późnogotycki portal. Po pożarze w 1561 r. rozpoczęto odbudowę kościoła. Ostatecznie w […]

Kirkut

Kirkut – żydowski cmentarz w Kazimierzu Dolnym

Pierwszy cmentarz żydowski w Kazimierzu Dolnym powstał na przełomie XV i XVI wieku. Nekropolia znajdowała się na ulicy Lubelskiej, na wschód od dzielnicy żydowskiej. Pod koniec XVIII władze miasteczka podjęły decyzję o przeniesieniu cmentarza na odległe przedmieścia. W 1851 roku powstała nowa nekropolia żydowska na zboczu wąwozu na Czerniawach. Grunt pod cmentarz podarował niejaki Motek […]