Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Warto zobaczyć

Dom Konstantego Kifnera

W 1919 r. architekt Jan Koszczyc-Witkiewicz zaprojektował dom dla kazimierskiego felczera i społecznika Konstantego Kifnera. Wybudowano go w północno-wschodniej pierzei rynku (obecny adres: Rynek 2) w latach 1926-27, według skorygowanego projektu. Był to murowany, trzykondygnacyjny obiekt z balkonem i użytkowym poddaszem. W domu tym Konstanty Kifner mieszkał aż do swojej śmierci w 1972 r. Mieszkał tutaj również i pracował (w latach 1934–1940) Stanisław Jarzmanowski – kazimierski notariusz, społecznik i literat. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1941 r. Przez długi czas na parterze budynku znajdowała się księgarnia Cholewińskiego, później Dom Książki oraz zakład fotograficzny Czesława Bakinowskiego, który działał ponad 40 lat. Potem mieściła się tutaj księgarnia-galeria. W listopadzie 2013 r. na frontowej fasadzie domu wmurowano dwie tablice upamiętniające znanych mieszkańców Kazimierza Dolnego. Przed domem Kifnera stoi pomnik psa Werniksa, króla kazimierskich kundli, którym opiekował się malarz Zbyszek Szczepanek. Z tego właśnie względu pomnik przedstawia pas siedzącego na malarskiej palecie. Autorem pomnika jest Bogdan Markowski, który twierdzi, że odciski psich łap są autentyczne. Obok pomnika znajduje się niewielki lokal „Kebab pod Psem”. Na ścianach knajpki wiszą fotografie kazimierskich czworonogów m.in. Werniksa. Na miejscu można kupić gipsowe miniaturki Werniksa.

Agnieszka Stelmach

 

 

 

Grodzisko Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska

W Żmijowiskach, niespełna 15 km od Kazimierza Dolnego, znajduje się jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Polsce. Zrekonstruowany gród obronny i osada Słowian z przełomu IX i X w. są usytuowane na rozległych łąkach porośniętych wysokimi trawami. Gospodarz skansenu, Muzeum Nadwiślańskie, w sezonie organizuje tutaj cykliczne „Spotkania z archeologią”. To niezwykłe miejsce w bajkowej scenerii jest dostępne bezpłatnie dla turystów przez cały rok! Musicie to zobaczyć 🙂

Read More

Mięćmierz – żywy skansen

Urokliwa wioska Mięćmierz leży w obrębie Małopolskiego Przełomu Wisły, niespełna 3 kilometry od centrum Kazimierza Dolnego. Średniowieczna osada, której mieszkańcy trudnili się niegdyś flisactwem, rybołówstwem i przeprawą ludzi na drugi brzeg Wisły, stanowi dziś niemal żywy skansen. Magiczna aura Mięćmierza, oazy ciszy i spokoju, sprawia wrażenie jakby czas się tutaj zatrzymał!

Read More

Nadwiślańskie Muzeum

Muzeum Nadwiślańskie


Początki kazimierskiego muzealnictwa sięgają czasów przedwojennych i wiążą się z inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, które w latach 1926-39 zaczęło gromadzić w Kamienicy Celejowskiej zbiory artystyczne i historyczne.  

W 1962 r. architekt Henryk Dąbrowski, wykładowca warszawskiej Politechniki, zorganizował w Kamienicy Celejowskiej wystawę swoich prac, przyczyniając się tym samym do przekazania obiektu na cele muzealne. Rok później, 29 marca 1963 roku, powołano do życia Muzeum Regionalne z siedzibą w zabytkowej Kamienicy.

W 1966 roku udostępniono zwiedzającym ekspozycję muzealną. W 1972 r. przekształcono placówkę w Muzeum Kazimierza Dolnego, które zaczęło podlegać państwowym władzom województwa lubelskiego. W 1987 roku zmieniono nazwę na obecną Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Muzeum Nadwiślańskie posiada ponad 20 tysięcy eksponatów zgromadzonych przez pół wieku. Wśród nich dużą rolę odgrywa malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne oraz okazy przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii. Drogocenne zbiory zawierają również pamiątki i dokumenty historyczne, materiały archiwalne oraz obiekty archeologiczne i etnograficzne.

Zobacz inne atrakcje w Kazimierzu Dolnym: Góra Trzech Krzyży

Ekspozycje Muzeum Nadwiślańskiego mieszczą się w zabytkowych, budowlach, m.in. w Kamienicy Celejowskiej, spichlerzu zbożowym Mikołaja Przybyły, w dzwonnicy kazimierskiej fary, w Kuncewiczówce oraz na zamku i dworze  w Janowcu. Muzeum Nadwiślańskie posiada sześć Oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Cztery Oddziały znajdują się na terenie Kazimierza Dolnego: Dom Kuncewiczów (ul. Małachowskiego 19), Kamienica Celejowska (ul. Senatorska 11/13), Oddział Przyrodniczy (ul. Puławska 54) i Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19). Dwa pozostałe Oddziały to: Grodzisko Żmijowiska (w gminie Wilków) oraz Zamek w Janowcu (ul. Lubelska 20).

Po wieloletnich staraniach Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym uzyskało dotację na realizację prac budowlanych, które zaowocowały nowoczesnym budynkiem muzealnym, przystosowanym do wyzwań współczesnej kultury i muzealnictwa. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 9 grudnia 2013 roku.

 

W Gmachu Głównym Muzeum Nadwiślańskiego (Rynek 19) mieści się hol z Kawiarnią Muzealną i sklepem, na piętrze znajduje się Galeria Wystaw Czasowych, a w zabytkowych piwnicach Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej. W Gmachu Głównym mieści się również siedziba Dyrekcji, biura Działu Projektów i Rozwoju, Działu Wystaw i Promocji oraz trzech Oddziałów: Grodzisko Żmijowiska, Kamienica Celejowska i Muzeum Sztuki Złotniczej.

Dodatkowo na terenie Kazimierza Dolnego zlokalizowana jest Manufaktura Muzealna, która pełni rolę centrum edukacyjnego (ul. Podzamcze 20).

 

Obecnie Muzeum Nadwiślańskie stanowi jedno z największych i najchętniej uczęszczanych muzeów w tej części Polski. Co roku placówkę odwiedza ponad 150 tysięcy turystów, a kilka tysięcy osób korzysta z bieżącej oferty kulturalnej.

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kościół św. Anny

Kościół św. Anny stanowi cenny zabytek wyjątkowego stylu architektonicznego, jakim jest renesans lubelski. Co najmniej od 1530 roku, w miejscu dzisiejszej murowanej świątyni stał drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha, który po pożarze Fary pełnił funkcję kościoła parafialnego. Tuż przy nim znajdował się szpital dla ubogich. Budowa murowanego Kościoła św. Anny rozpoczęła się w 1649 roku, pod kierunkiem prepozyta Jana Izidora de Flores i przy udziale architekta Piotra Likkiela.

W trakcie budowy wzorowano się na miejscowej Farze, najbardziej rozpoznawalnej świątyni w mieście. Kościół ukończono w 1670 roku, po ponad 20 latach pracy (na powolne tempo miał znaczący wpływ potop szwedzki). Na ścianie północnej jest widoczny napis, ustalający datę konsekracji dokonanej przez biskupa Mikołaja Oborskiego w 1671 roku. Budowla z kamienia wapiennego składa się z prostokątnej nawy oraz z węższego prezbiterium, zakończonego prostą ścianą, za którą jest zakrystia i skarbiec na piętrze. Niegdyś w kościelnym skarbcu mieściła się biblioteka, którą później przeniesiono do Fary. W podziemiach prezbiterium znajdują się krypty z trumnami. Wewnętrzne, drewniane wyposażenie świątyni pochodzi z XVII wieku. Na XVIII-wiecznym ołtarzu głównym wiszą trzy obrazy: w centralnym punkcie obraz św. Anny Samotrzeciej, a po bokach malowidła św. Joachima i św. Józefa. Dwa drewniane ołtarze boczne, z ornamentami i złoceniami, zdobią piękne obrazy ukazujące św. Barbarę i scenę Zwiastowania. Na ścianie prezbiterium widnieje fresk z „Ostatniej Wieczerzy”, podobnie jak w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Za kościołem św. Anny znajduje się samotny, owiany tajemnicą grób Mariana “Żbika” Wójcikiewicza, który poległ 25 lipca 1944 r. w akcji AK pod Zastowem. Marian Wójcikiewicz, ps. „Żbik”, był synem urzędnika kazimierskiego notariatu, mieszczącego się na I piętrze kamienicy Kifnera. Wraz z rodzicami i czworgiem rodzeństwa zamieszkiwał w domku przy ul. Nadrzecznej. Po wojnie jego rodzina wyprowadziła się z Kazimierza.

Agnieszka Stelmach

Archiwum Kazimierza

Jatki

W Kazimierzu Dolnym na tyłach głównego Rynku znajduje się Mały Rynek, a na nim jeden z nielicznych ocalałych zabytków kultury żydowskiej – Jatki Koszerne. Od XVI wieku w miejscu tym odbywał się rytualny ubój i handel mięsem spożywanym przez religijnych Żydów. Obecny wygląd jatek jest wierną rekonstrukcją budynku wzniesionego w początkach XIX wieku.

Read More

Kapliczka w Kazimierzu

Kapliczka z Chrystusem Frasobliwym

Kapliczki słupowe rozproszone są na terenach północnej, środkowej i południowej Lubelszczyzny. Mają kształt kolumny lub słupa, na którym wznosi się nakryta namiotowym daszkiem latarnia. Najczęściej tylna ściana kapliczki jest oparciem dla rzeźby. Tego rodzaju sanktuarium znajduje się w Kazimierzu Dolnym. Jest to pochodząca z XVI wieku kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, zwana Bożą Męką.

Read More

Dzwonnica w Kazimierzu

Dzwonnica

Kazimierska dzwonnica

Kazimierska Dzwonnica, mieszcząca się przy wylocie ulicy Zamkowej, została wzniesiona w latach 80. XVIII wieku przez budowniczego Fryderyka Zilcherta. Wzniesiono ją na pozostałościach wieży mieszkalnej, pamiętającej jeszcze czasy średniowiecza. W 1853 roku dzwonnicę niemal całkowicie zniszczył pożar. W 1886 roku odbudowano ją i rozbudowano z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. W latach 80. XX wieku budowlę przywrócono do pierwotnej formy. Później wielokrotnie zmieniano przeznaczenie budynku, działała tu m.in. bardzo popularna w miasteczku piekarnia, na murach dzwonnicy widniały swego czasu szyldy herbaciarni komitetu obywatelskiego oraz czytelni. Później przez wiele lat mieściło się tutaj Muzeum Sztuki Złotniczej, (jedyne tego rodzaju w Polsce), z bogatymi zbiorami judaików, katolickich sreber ceremonialnych, sreber stołowych oraz kolekcje biżuterii. Obecnie budynek Dzwonnicy dzierżawi prywatny przedsiębiorca. Wiele wskazuje jednak na to, że Dzwonnica niebawem zyska nowy wygląd i funkcje. Wnętrza budynku prawdopodobnie zostaną zagospodarowane na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej, natomiast na piętrze powstanie muzeum Kazimierza lub geoparku. W planach jest również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Dzwonnicy.

Agnieszka Stelmach

Synagoga w Kazimierzu Dolnym

Synagoga

Synagoga

Pierwsza wiadomość o istnieniu synagogi w Kazimierzu Dolnym datuje się na rok 1557. Wiadomo jednak, że Żydzi sporo wcześniej mieli tutaj swój drewniany dom modlitwy. Wzniesienie murowanej synagogi nastąpiło przed rokiem 1622, ponieważ jest ona opisana w dokumencie z tego roku. Legenda głosi, że kazimierską synagogę kazał wybudować król Kazimierz Wielki. Władca zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, córce biednego krawca. Z wdzięczności, że oblubienica urodziła mu dwóch synów, Niemira i Pełkę, nakazał wznieść dla niej w miasteczku piękną bożnicę.

Według miejscowej tradycji żydowskiej, znajdujące się w synagodze parochety, czyli bogato zdobione kotary, własnoręcznie uszyła i wyhaftowała Esterka. Wnętrza bożnicy są zdobione bogatą polichromią, ukazującą m.in. Ścianę Płaczu w Jerozolimie, Grób Racheli oraz postaci zwierząt.

Obecny budynek synagogi pochodzi z drugiej połowy XVIII w. i jest czwartą z kolei budowlą postawioną w miejscu poprzednio zniszczonych. Jest to budynek w stylu późnobarokowym, wzniesiony z kamienia wapiennego. W końcu XIX w. wzdłuż ściany północnej dobudowano sale modlitewne dla kobiet, tzw. babińce. Po I wojnie światowej od strony zachodniej dostawiono sień z wydzielonymi izbami i drugim babińcem na piętrze.

W 1939 roku Niemcy zamknęli synagogę i urządzili w niej magazyn. Aż do ostatnich dni okupacji przetrwała w nienaruszonym stanie. Niestety, w 1944 r. wycofujący się z miasta hitlerowcy zdewastowali zabytkową budowlę. Po wojnie opustoszały budynek popadł w ruinę. W 1953 r. synagogę odbudowano według projektu znanego architekta Karola Sicińskiego. Odtworzono wówczas dawną formę architektoniczną bożnicy. Przez pewien czas mieściło się tutaj kino, które zamknięto w 2003 roku. Obecnie w sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym. W bocznych pomieszczeniach budynku urządzono pokoje do wynajęcia. Na zewnętrznej ścianie budynku widnieje zegar słoneczny oraz pamiątkowa tablica o treści: „Ku czci trzech tysięcy polskich obywateli żydowskiej narodowości, dawnych mieszkańców Kazimierza Dolnego, zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w czasie II wojny światowej„.

Agnieszka Stelmach

Klasztor Reformatorów - Muzeum

Muzeum w klasztorze Reformatów

Muzeum w klasztorze Reformatów

Nie wszyscy odwiedzający Kazimierz Dolny wiedzą, że w klasztorze o.o. Franciszkanów znajduje się Muzeum. Znajdziemy je bez trudu, spacerując po krużgankach klasztornych. Franciszkanie są związani z Kazimierzem od XVII w., kiedy to zostali sprowadzeni na wzgórze, na którym stał już mały kościółek z obrazem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Bracia, którzy rozbudowali kościół i dobudowali klasztor, pełnili posługę w miasteczku do czasów Powstania Styczniowego. Później nastąpiła kasata klasztoru a bracia, z wyjątkiem jednego, sędziwego Adriana Gałuszkiewicza, zostali odesłani do domów. Ojciec Adrian przeżył jeszcze 20 lat, pilnując zabudowań klasztornych. Po I wojnie światowej zakonnicy powrócili do klasztoru. W czasie II wojny światowej była tutaj siedziba gestapo i  więzienie.

Franciszkanie to zakon ślubujący ubóstwo, bracia zajmują się też misjami, jeżdżą jako misjonarze m.in do Afryki. W Muzeum można obejrzeć pamiątki z misji, liturgiczne paramenty, obrazy dobroczyńców klasztoru, stare księgi liturgiczne, przyrządy do wypiekania opłatka i hostii, oraz figurki z dawnych szopek.

Muzeum jest dostępne dla zwiedzających po uprzedniej rezerwacji, lecz nie ma z tym problemu. Jeden z ojców, który się nim opiekuje, zawsze chętnie otwiera jego podwoje i opowiada o eksponatach. Wstęp jest bezpłatny. Z tego względu warto wesprzeć Muzeum dobrowolną ofiarą. Dzięki zebranym środkom Ojcowie będą mogli skatalogować zbiory, poddać je renowacji i bardziej zadbać o to niezwykłe miejsce. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum.

Numer tel. do ojca odpowiedzialnego za placówkę: 605 576 717

Autor zdjęć Jarosław Michalski