Poznaj najważniejsze zabytki Kazimierza Dolnego.

Słowo „perła” kojarzy nam się z czymś cennym i wyjątkowym. Taką perłą wśród polskich miast jest z całą pewnością Kazimierz Dolny, który szczyci się ogromną ilością zabytków (m.in. obiekty sakralne, zespół zamkowy, renesansowe kamienice, pozostałości zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej, budownictwo drewniane, historyczne budynki Muzeum Nadwiślańskiego, bogato zdobione spichlerze).

Kazimierz Dolny, w którym bez trudu można przenieść się w czasie do innej epoki, lokuje się w najwyższej klasie zabytków.  W jednej linii, równolegle do Wisły, są usytuowane najstarsze budowle: XIII-wieczna baszta (najstarszy zabytek miasta), zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego i ufundowany przez niego kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Na sąsiednim wzgórzu, tzw. Plebaniej Górze, wznosi się majestatyczny klasztor oo. Reformatów. Budowano go etapami do 1690 roku. Świątynia ma długą i pełną dramatyzmu historię.

Kazimierz Dolny w szczytowym okresie rozwoju, przypadającym na wiek XVI i pierwszą połowę XVII w. był jednym z najważniejszych w Rzeczypospolitej ośrodków handlu zbożem. W tym czasie na kazimierskim rynku wzniesiono kamienice w stylu włoskim uchodzące za “perły” architektury renesansowej. Elewacje z podcieniami zdobiły łacińskie sentencje i fantazyjne rzeźby. Na obu budynkach widoczni są patroni właścicieli – św. Mikołaj i św. Krzysztof. Kamienice Przybyłów oraz Kamienica Celejowska z rzeźbami naturalnej wielkości uchodzą za najpiękniejsze w Polsce. Inny cenny zabytek to barokowa Kamienica Gdańska z 1795 roku. Na ulicy Lubelskiej, tuż przy kościele  św. Anny z 1670 roku, znajduje się budynek dawnego szpitala dla ubogich. Charakteryzuje go wysoki, manierystycznie zdobiony szczyt z 1635 roku.

W XVI i XVII wieku bogactwo miasta opierało się na wiślanym porcie i handlu zbożem. Wzdłuż rzeki wybudowano ok. sześćdziesięciu pięknie zdobionych spichlerzy. Ponad 40 z nich przypominało swoją architekturą historyczną farę. Niestety, dziś pozostało ich zaledwie kilka. Kompleks kazimierskich spichlerzy stanowi unikatowy zabytek nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Zachęcamy wszystkich do historycznej wędrówki po jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, które można określić jako drogocenny zabytek i klejnot architektury. Wielu turystów przyjeżdża do Kazimierza Dolnego tylko na weekend. My wiemy, że warto pozostać tutaj dłużej, aby w pełni poczuć klimat tego miejsca i poznać jego bogatą historię. Autentyzm i oryginalność zabytków Kazimierza stanowi o jego wielkiej wartości. Tutejsza architektura nacechowana jest romantyzmem a miasteczko posiada ponoć magiczną moc, która sprawia, że wraca się tutaj wiele razy… czego i Państwu życzymy :)

Baszta i Zamek

Zespół zamkowy w Kazimierzu Dolnym składa się z okrągłej wieży, zwaną basztą, oraz ruin zamku. Baszta jest najstarszą kazimierską budowlą, Powstała na przełomie XIII/XIV wieku. Obronny stołp ma wysokość 20 metrów, grubość murów w przyziemiu ok. 10 metrów, natomiast wejście na nią znajduje się na wysokości 6 metrów. Prawdopodobnie wieża otoczona była dawnej „drewnianymi murami” […]

Kamienica Górskich w Kazimierzu Dolnym

Kamienica Górskich

Kamienica Górskich przy ulicy Senatorskiej 5 została wzniesiona w 1607 roku przez zamożnego kupca i burmistrza Wawrzyńca Laurencjusza Górskiego. Później jej właścicielem został Żyd Mandelbaum. W 1915 roku budynek spłonął w wielkim pożarze. Odrestaurował ją w latach 1926-27 architekt Jerzy Siennicki, który zaprojektował dodatkowo nową attykę. Wnętrza budynku mają piękne, kolebkowe sklepienia. Obecnie w kamienicy […]

Kamienica Biała w Kazimierzu Dolnym

Kamienica Biała

Kamienica Biała przy ulicy Senatorskiej powstała na początku XVII wieku. Skromniejsza od Kamienicy Celejowskiej, nie ma bogatych zdobień, a jedynym elementem dekoracyjnym jest piękna attyka. Po wielu latach zapomnienia budynek wrócił do dawnej świetności dzięki nowym właścicielom.

Kamienica Celejowska - fasada

Kamienica Celejowska

Kamienica Celejowska, wzniesiona w 1635 roku dla zamożnego kupca Bartłomieja Celeja, należy do najcenniejszych w kraju zabytków epoki manieryzmu. Budynek ma bogato zdobioną elewację wykonaną w technice stiuku oraz wysoką attykę z rzeźbionymi maszkarami, która uchodzi za najpiękniejszą w Polsce.

Zamki i Pałace

Pałac Zamoyskich w Kozłówce Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce cieszy się wielką sławą wśród zwiedzających. Bogactwo zgromadzonych w komnatach dzieł sztuki oraz przedmiotów użytkowych z różnych epok sprawia, że każdy turysta z pewnością znajdzie tu coś godnego zaintereso­wania. Spacer po pałacu rozpoczynamy w obszernej sieni, gdzie ustawiono drzewo genealogiczne Zamoyskich – najsłynniejszych właścicieli Kozłówki. Turyści chętnie […]