Urodził się w 22 listopada 1942 roku w Kazimierzu Dolnym, a dokładnie na Małym Rynku “z tyłu” Kamienic Przybyłowskich . Jego rodzinny dom był jedynym budynkiem zamieszkanym przez chrześcijan w tamtej części Kazimierza i stanowił swoistą linię graniczną między Kazimierzem chrześcijańskim a żydowskim. Dziadkowie pisarza wynajmowali pomieszczenia w swojej piwnicy biednym rodzinom żydowskim. Ciotka Waldemara zaprzyjaźniła się z dziewczynką, która tam mieszkała. Jako jedyna Polka w Kazimierzu nauczyła się języka jidysz. W latach 80-tych leciwa krewna zaczęła opowiadać Waldemarowi o swoim życiu, a on po pewnym czasie napisał na tej podstawie książkę pt.  „Kobieta z prowincji”. Wcześniej, w 1971 roku, powstała jego powieść „Niech Cię odleci mara”. Na motywach obu tych książek Andrzej Barański zrealizował filmy pod tym samym tytułem. Obrazy nagrodzono m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych  w Gdańsku i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.  

Waldemar Siemiński,  absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat mieszka w stolicy, ale wciąż powraca do Kazimierza – dosłownie i za pośrednictwem swojego pisarstwa. Od wielu lat zbiera z gazet różne wycinki dotyczące rodzinnego miasteczka. Gdziekolwiek znajdzie tekst o Kazimierzu Dolnym czyta go i wycina. Powstał z tego cykl bardzo ciekawych opowieści pt. „Życie codzienne w Kazimierzu Dolnym – ostatnie półwiecze w gazetach z różnego czasu”. Chcąc sprawdzić wszystkie  informacje znane tylko z opowieści, pisarz przejrzał całą dostępną prasę krakowską z tamtego okresu.

W 2007 roku w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów odbyło się spotkania autorskie i prezentacja dorobku Waldemara Siemińskiego pod hasłem „Nasz pisarz w naszym domu”. Waldemar Siemiński zamieszcza także swoje teksty w Brulionach Kazimierskich, stanowiących cenne źródło wiedzy o miasteczku.

W czerwcu 2009 roku w wydawnictwie „Difin” wydana została naukowa praca W. Siemińskiego i T. Topczewskiej pt. „Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008″. Książka dotyczy kompleksowej odnowy podupadłych części miast. W działaniach wzięło udział 113 miast, w tym Kazimierz Dolny.

Obecnie Waldemar Siemiński pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej.

Agnieszka Stelmach

(W artykule wykorzystano zdjęcie ze strony www.wkazimierzudolnym.pl)

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).