Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: pisarze

Waldemar Siemiński

Urodził się w 22 listopada 1942 roku w Kazimierzu Dolnym, a dokładnie na Małym Rynku “z tyłu” Kamienic Przybyłowskich . Jego rodzinny dom był jedynym budynkiem zamieszkanym przez chrześcijan w tamtej części Kazimierza i stanowił swoistą linię graniczną między Kazimierzem chrześcijańskim a żydowskim. Dziadkowie pisarza wynajmowali pomieszczenia w swojej piwnicy biednym rodzinom żydowskim. Ciotka Waldemara zaprzyjaźniła się z dziewczynką, która tam mieszkała. Jako jedyna Polka w Kazimierzu nauczyła się języka jidysz. W latach 80-tych leciwa krewna zaczęła opowiadać Waldemarowi o swoim życiu, a on po pewnym czasie napisał na tej podstawie książkę pt.  „Kobieta z prowincji”. Wcześniej, w 1971 roku, powstała jego powieść „Niech Cię odleci mara”. Na motywach obu tych książek Andrzej Barański zrealizował filmy pod tym samym tytułem. Obrazy nagrodzono m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych  w Gdańsku i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.  

Waldemar Siemiński,  absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat mieszka w stolicy, ale wciąż powraca do Kazimierza – dosłownie i za pośrednictwem swojego pisarstwa. Od wielu lat zbiera z gazet różne wycinki dotyczące rodzinnego miasteczka. Gdziekolwiek znajdzie tekst o Kazimierzu Dolnym czyta go i wycina. Powstał z tego cykl bardzo ciekawych opowieści pt. „Życie codzienne w Kazimierzu Dolnym – ostatnie półwiecze w gazetach z różnego czasu”. Chcąc sprawdzić wszystkie  informacje znane tylko z opowieści, pisarz przejrzał całą dostępną prasę krakowską z tamtego okresu.

W 2007 roku w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów odbyło się spotkania autorskie i prezentacja dorobku Waldemara Siemińskiego pod hasłem „Nasz pisarz w naszym domu”. Waldemar Siemiński zamieszcza także swoje teksty w Brulionach Kazimierskich, stanowiących cenne źródło wiedzy o miasteczku.

W czerwcu 2009 roku w wydawnictwie „Difin” wydana została naukowa praca W. Siemińskiego i T. Topczewskiej pt. „Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008″. Książka dotyczy kompleksowej odnowy podupadłych części miast. W działaniach wzięło udział 113 miast, w tym Kazimierz Dolny.

Obecnie Waldemar Siemiński pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej.

Agnieszka Stelmach

(W artykule wykorzystano zdjęcie ze strony www.wkazimierzudolnym.pl)