Wernisaż 1. Pleneru Plastycznego im. Tadeusza Pruszkowskiego

Od 28 do 30 września  w Kazimierzu Dolnym odbywał się 1. Plener Plastyczny im. Tadeusza Pruszkowskiego. Uczestniczyli w nim studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod opieką dr Agnieszki Zawadzkiej, adiunkta Zakładu Grafiki Warsztatowej UMCS. Dom Kuncewiczów stanowił bazę artystyczno-logistyczną. Oprócz zajęć praktycznych, studenci odwiedzili wybrane oddziały Muzeum Nadwiślańskiego, poznając ich zbiory i […]