Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: architekci

Tadeusz Michalak

Tadeusz Michalak urodził się w 1942 roku w Kazimierzu Dolnym. W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a później podyplomowe studia z zakresu konserwacji zabytków. Architekt i artysta wszechstronny, rzec by można “człowiek renesansu”, ma wiele życiowych pasji. Jedną z nich jest historia sztuki budowlanej i architektonicznej. Jest autorem ponad stu trzydziestu realizacji architektonicznych – zarówno wnętrz, jak i projektów urbanistycznych. W prywatnym szkicowniku robi malarskie notatki z podróży i ze spacerów po ukochanym Kazimierzu. Na swoim koncie ma liczne wystawy rysunku i malarstwa. Jeśli coś go interesuje, poświęca się temu bez reszty! Dokonał np. wnikliwych studiów nad wyglądem zewnętrznym kazimierskiej Fary w poszczególnych wiekach. Aktualna kolorystyka świątyni to zasługa Tadeusza Michalaka, który ma także spore zasługi jako konserwator. Na Lubelszczyźnie wybudował pięć niedużych kościołów. W gronie architektów kazimierskich uchodzi za specjalistę od budynków użyteczności publicznej, co stanowi duże wyzwanie w architekturze. Często podejmuje się dzieł najtrudniejszych, czyli rekonstrukcji budynków historycznych, jak w przypadku zabytkowego kazimierskiego spichlerza przekształconego w elegancki hotel Król Kazimierz. Tadeusz Michalak jest także twórcą i redaktorem naczelnym „Brulionu Kazimierskiego” – pisma o charakterze społeczno-artystycznym, które jest cennym źródłem wiedzy o miasteczku. Treści zawarte w „Brulionie” uświadamiają czytelnikowi, że Kazimierz Dolny nad Wisłą jest wielowymiarowym zagadnieniem kulturowym. Bo przecież tutaj wciąż dzieje się wiele przeróżnych, nieraz zadziwiających rzeczy. Sam artysta uważa “Brulion Kazimierski” za swoje największe osiągnięcie.

W 2001 roku powstał film dokumentalny pt. „Album kazimierski” – opowieść o Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, widziana oczami jego rodowitych mieszkańców: architekta Tadeusza Michalaka i reżysera Tadeusza Pałki, zwanych przez przyjaciół „kumplami spod baszty”. Autorzy filmu, bazując na własnych wspomnieniach i spostrzeżeniach, stworzyli barwną historię zabytkowego miasteczka. Pięknie skadrowany film, wzbogacony interesującymi dialogami i rozważaniami, stanowi poetycki dokument o upływie czasu, przemijaniu historii, tradycji oraz ludzkich losach związanych z tym pięknym miejscem na ziemi.  

W 2009 r. Kazimierski Klub Rotary uhonorował Tadeusza Michalaka nagrodą dla obywatela Kazimierza Dolnego za całokształt działalności na rzecz społeczności kazimierskiej.

Agnieszka Stelmach

 

 

Fot. Źródło: archiwum Muzeum Nadwiślańskiego