Kapliczka w Kazimierzu

Fragment kapliczki z Chrystusem Frasobliwym

Kapliczki, niewielkie budowle kultowe, są charakterystycznym elementem krajobrazu Lubelszczyzny. Stawiano je zwykle na rozstajach dróg, w miejscach związanych z pamiętnymi wydarzeniami historycznymi lub na mogiłach. W Kazimierzu Dolnym, przy ulicy Szkolnej 2, stoi zabytkowa kapliczka słupowa z Chrystusem Frasobliwym, zwana Bożą Męką. Ustawiono ją w 1588 roku w pobliżu bramy miejskiej, tzw. Bramy Lubelskiej, na końcu ulicy przechodzącej w trakt wiodący do Lublina. Autor jedynej naukowej monografii o tej najstarszej w miasteczku kapliczce, Kazimierz Parafianowicz, twierdzi, że „mogła stanąć w miejscu zbiorowej mogiły ofiar moru, pełniąc jednocześnie ekspiacyjną i wotywną rolę”. Umieszczona na szczycie budowli figura Chrystusa Frasobliwego została prawdopodobnie stworzona przez artystę z otoczenia architekta Santi Gucciego, królewskiego rzeźbiarza, który w owych czasach przebywał na zamku Firlejów w Janowcu. Oryginał rzeźby z 1588 roku znajduje się obecnie w Muzeum Nadwiślańskim w kamienicy Celejowskiej.

Agnieszka Stelmach

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).