Kazimierz Dolny – Miasto Inspiracji shared Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym’s video

Film zrealizowany przez TVP 3 Lublin opowiada o założeniach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, realizowanego z Funduszy Europejskich w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zobacz także  Meir Bulka shared a post to Kazimierz Dolny - Miasto Inspiracji's timeline

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).