Nadwiślańskie muzeum

Miło nam zakomunikować, że Muzeum Nadwiślańskie jeszcze w tym roku rozpocznie realizację dużego projektu pn. „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”.

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Muzeum Nadwiślańskie otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 713 318,72 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowany zostanie w ramach działania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Dofinansowanie wkładu własnego zapewnił Urząd Marszałkowski w Lublinie – wartość całego projektu wyniesie niemal 14 mnl zł.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jest pierwszą w Województwie Lubelskim instytucją, która uzyskała unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Przewiduje również zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz stworzenie i modernizację muzealnych wystaw stałych.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym i lokalnym.

 Inwestycja prowadzona będzie w obiektach przystosowanych do celów wystawienniczych i edukacyjnych, w których mieszczą się oddziały i działy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym: Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willa Pod wiewiórką), Manufakturze Muzealnej (Dwór z Gościeradowa), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskiego, w którym zlokalizowane są ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.

Wymienione budynki są obecnie użytkowane, lecz ulegają procesom destrukcyjnym w obrębie zachowania substancji zabytkowej, co prowadzi do postępującej degradacji. Projekt obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne – remontowe, budowlane i konserwatorskie, usługi niezbędne do realizacji inwestycji, zarządzanie projektem oraz promocję. Ważnym elementem projektu będzie adaptacje obiektów na cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie wartościowej przestrzeni ekspozycyjnej, z nowoczesnymi wystawami prezentującymi w atrakcyjny sposób kolekcje muzealne.

Modernizacja trzech obecnych wystaw stałych (Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów i Oddział Przyrodniczy) pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji i stworzy warunki do prezentacji równolegle wystaw czasowych. W efekcie zwiększy się ilość i jakość wydarzeń kulturalnych. Przy okazji wdrożona zostanie także nowa oferta edukacyjna, uzupełniająca dotychczasowe działania Muzeum Nadwiślańskiego.

W przypadku Kamienicy Celejowskiej wykonany zostanie remont pokrycia dachowego, jak również pomieszczeń na poddaszu oraz w samym budynku. Przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie elewacji, drewnianych stropów, schodów i podłóg. Nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz naprawa tynków. Zaplanowana została także modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, wymiana źródła ciepła oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Nastąpi też rewitalizacja terenu wokół obiektu, w tym samego patio. Co ważne, zmodernizowana infrastruktura wystawiennicza obiektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowany zostanie generalny remont konserwatorski Domu Kuncewiczów, w tym modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także wykonanie brakujących obecnie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku. Zaplanowano również dokonanie rewaloryzacji ogrodu wraz z małą architekturą, remont garażu zlokalizowanego na posesji i wykonanie zjazdu z drogi publicznej na teren Oddziału. Podobnie jak w przypadku Kamienicy Celejowskiej modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku Manufaktury Muzealnej (Dwór z Gościeradowa) nastąpi adaptacja pomieszczeń na strychu do celów magazynowych, modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonana zostanie również rewaloryzacja ogrodu przyległego do posesji wraz z małą architekturą. Infrastruktura obiektu dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom wójtowski z Modliborzyc zyska m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji i pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Nie obejdzie się bez modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Spichlerz Ulanowskiego (siedziba Oddziału Przyrodniczego) przejdzie remont konserwatorski konstrukcji drewnianej spichlerza oraz jego elewacji. Nastąpi modernizacja instalacji sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej. Ważnym elementem projektu jest modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu i dostosowanie jej do standardów, które pozwolą z niej korzystać osobom z niepełnosprawnościami. Wykonana zostanie także rewaloryzacja terenu przyległego do obiektu, w którym znajdzie się ogród edukacyjny.

Realizacja projektu wiązać będzie się z wieloma zagadnieniami organizacyjnymi, w tym okresowym zamknięciem ekspozycji muzealnych wymienionych obiektów. Bieżąca działalność muzealna skupi się przede wszystkim w Gmachu Głównym przy Rynku 19 oraz na terenie Oddziałów Zamek w Janowcu i Grodzisko Żmijowiska. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przychylność, gdyż zaplanowany szeroko zakres prac pozwoli rozwiązać wiele dotychczasowych problemów. Przy okazji Muzeum Nadwiślańskie zyska zupełnie nowe oblicze, gdyż podniesiemy znacznie standard wystaw stałych i czasowych aż w trzech oddziałach jednocześnie.

Seweryn Kuter

Zobacz także  Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym

Kierownik Działu Wystaw i Promocji

Fot. MNKD.

 

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).