Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowe przepisy dla narciarzy i snowbordzistów od 1 stycznia 2012 r.

Obowiązek jazdy w kasku do 16. roku życia i kary dla narciarzy i snowboardzistów jeżdżących pod wpływem alkoholu lub narkotyków – przewidują przepisy, które wchodzą w życie w sylwestra.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich została przyjęta latem przez Sejm; prezydent podpisał ją we wrześniu br.

Regulacja przewiduje m.in., że dzieci i młodzież do lat 16 będą musieli jeździć na nartach czy snowbordzie w kaskach. Za niedostosowanie się do tego obowiązku, ich rodzicom lub opiekunom grozić będzie grzywna.

Ustawa wprowadza też kary dla tych narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić za to ma grzywna, zarządzający terenem narciarskim będzie mógł również zakazać wstępu albo nakazać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pijana lub odurzona narkotykami.

Zgodnie z wchodzącymi w życie 31 grudnia przepisami, narciarze i snowbordziści będą też zobowiązani do zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania. Zobowiązani są również do stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych na trasach narciarskich oraz do dostosowania swoich planów aktywności do posiadanych umiejętności i aktualnych warunków atmosferycznych – m.in. prognozy pogody i komunikatu lawinowego dla danego obszaru. Będą musieli również bezzwłocznie poinformować ratowników o wypadku lub zaginięciu osoby oraz „o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób”.

Ustawa reguluje także obowiązki zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim. Chodzi tu m.in. o obowiązek prowadzenia rejestru wypadków. Ma on zawierać dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Te informacje mają być przechowywane przez okres 10 lat.

Uregulowane zostają również stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla osób przebywających w górach i na stokach narciarskich. Aktualnym pięciu stopniom zagrożenia lawinowego przypisane będą symbole sygnalizujące zagrożenie zejścia lawiny od poziomu niskiego do bardzo wysokiego. Ustawa określa też dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej w zależności od jej trudności.

Zobacz także  X edycja Kazimiernikejszyn

Po raz pierwszy wprowadzone zostają też ustawowe definicje ratownika narciarskiego i ratownika górskiego. Regulacja określa także zasady finansowania zadań ratownictwa górskiego. Obecnie reguluje to ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu państwa oraz pochodzą ze źródeł własnych organizacji.

Nowe przepisy nie regulują natomiast tzw. prawa śniegu (możliwości wytyczania tras narciarskich przez cudze grunty), o co w niektórych turystycznych miejscowościach toczy się spór między właścicielami wyciągów a mieszkańcami. (PAP)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *