Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koncert Noworoczny w kazimierskiej Farze

1 stycznia o godz. 14.00 w kazimierskiej Farze odbędzie się uroczysty Koncert Noworoczny.

W wykonaniu Jakuba Wolanina (sopran) i ks. Attila Adama Honti (organy) usłyszymy arie starowłoskie, muzykę organową z XVI i XVII wieku oraz tańce z tabulatury Jana z Lublina. W 1907 roku do zbiorów krakowskiej Akademii Umiejętności przekazano rękopiśmienną księgę z wytłoczonym na skórzanej oprawie napisem: „TABULATURA IOANNIS DE LYUBLYN. ANONICORUM REGULARUM DE CRASNYC, 1540”. Zbiorem zainteresował się polski muzykolog Adolf Chybiński. Kilka lat później umieścił w „Kwartalniku Muzycznym” pierwszych sześć i jedynych rozdziałów swojej pracy o Tabulaturze Jana z Lublina. Dzieło to jest najobszerniejszą (ok. 520 stron) tabulaturą organową XVI-wiecznej Europy. Zawiera ona ok. 300 utworów muzycznych pochodzenia polskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Ten szalenie zróżnicowany i bardzo bogaty zbiór to piękne świadectwo ówczesnej kultury muzycznej nie tylko Lubelszczyzny, ale także całej Rzeczypospolitej. Niezwykłą wartość przedstawiają zawarte w Tabulaturze tańce. Jan Lubelczyk zapisał ich aż trzydzieści sześć. Lubelska Tabulatura jest dziełem, w którym zetknęły się tradycje wielu narodów, kultura dworska z kulturą ludową i plebejską. W Tabulaturze Jana z Lublina jest wiele transkrypcji organowych utworów wokalnych mistrzów europejskiej polifonii o charakterze religijnym oraz utworów wyłącznie instrumentalnych. Większość zapisów jest anonimowa. Po żmudnych pracach udało się zidentyfikować autorstwo trzech polskich twórców: Mikołaja z Krakowa, Mikołaja z Chrzanowa i Seweryna Konia. Repertuar Tabulatury to w przeważającej części utwory zachodnioeuropejskich kompozytorów. Kompozycje tych najwspanialszych twórców ówczesnej Europy grywano w lubelskich kościołach, co świadczy o ożywionych kontaktach kulturalnych Lubelszczyzny z całym kontynentem.

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert noworoczny!

(wstęp wolny)

Zobacz także  Agnieszka Chylińska w Kazimierzu Dolnym - koncert

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *