1 stycznia o godz. 14.00 w kazimierskiej Farze odbędzie się uroczysty Koncert Noworoczny.

W wykonaniu Jakuba Wolanina (sopran) i ks. Attila Adama Honti (organy) usłyszymy arie starowłoskie, muzykę organową z XVI i XVII wieku oraz tańce z tabulatury Jana z Lublina. W 1907 roku do zbiorów krakowskiej Akademii Umiejętności przekazano rękopiśmienną księgę z wytłoczonym na skórzanej oprawie napisem: „TABULATURA IOANNIS DE LYUBLYN. ANONICORUM REGULARUM DE CRASNYC, 1540”. Zbiorem zainteresował się polski muzykolog Adolf Chybiński. Kilka lat później umieścił w „Kwartalniku Muzycznym” pierwszych sześć i jedynych rozdziałów swojej pracy o Tabulaturze Jana z Lublina. Dzieło to jest najobszerniejszą (ok. 520 stron) tabulaturą organową XVI-wiecznej Europy. Zawiera ona ok. 300 utworów muzycznych pochodzenia polskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Ten szalenie zróżnicowany i bardzo bogaty zbiór to piękne świadectwo ówczesnej kultury muzycznej nie tylko Lubelszczyzny, ale także całej Rzeczypospolitej. Niezwykłą wartość przedstawiają zawarte w Tabulaturze tańce. Jan Lubelczyk zapisał ich aż trzydzieści sześć. Lubelska Tabulatura jest dziełem, w którym zetknęły się tradycje wielu narodów, kultura dworska z kulturą ludową i plebejską. W Tabulaturze Jana z Lublina jest wiele transkrypcji organowych utworów wokalnych mistrzów europejskiej polifonii o charakterze religijnym oraz utworów wyłącznie instrumentalnych. Większość zapisów jest anonimowa. Po żmudnych pracach udało się zidentyfikować autorstwo trzech polskich twórców: Mikołaja z Krakowa, Mikołaja z Chrzanowa i Seweryna Konia. Repertuar Tabulatury to w przeważającej części utwory zachodnioeuropejskich kompozytorów. Kompozycje tych najwspanialszych twórców ówczesnej Europy grywano w lubelskich kościołach, co świadczy o ożywionych kontaktach kulturalnych Lubelszczyzny z całym kontynentem.

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert noworoczny!

(wstęp wolny)

Zobacz także  Kazimierski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).