W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Celem zwołania sesji było podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów szkoły. Na spotkanie przybyła pani wojewoda lubelska Henryka Strojnowska oraz doradca wojewody pan Michał Jastrzębski.

Dyrektor szkoły pan Jerzy Arbuz przedstawił Radnym i przybyłym gościom koncepcję ustawienia szkoły w systemie modułowym. Prezentacja odbyła się na podstawie odbytej wizyty w podobnej szkole pod Warszawą. Szkoła taka jest najszybszym z możliwych wariantów stworzenia odpowiednich warunków dla dzieci z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego tj. od września.

W lublinie funkcjonuje taka szkoła już od kilkunastu lat. Kazimierski wariant modułowej szkoły ma stanowić przejściową formę do czasu wybudowania nowej szkoły. Prawdopodobnie ta wersja będzie realizowana. Losy budynku dawnej szkoły zostaną wyjaśnione z chwilą zakończenia szczegółowych ekspertyz budowlanych. Pomysłów na dalsze funkcjonowanie tego obiektu jest kilka. Od siedziby Urzędu Miasta po szkołę artystyczną czy też inny obiekt użyteczności publicznej.

Osobną sprawą stają się środki finansowe na realizację wszystkich tych pomysłów. W chwili obecnej złożone zostały odpowiednie wnioski a szereg osób publicznych wyraziło wolę pomocy. O efektach tych działań będziemy informować. Powołany Społeczny Komitet Odbudowy Szkoły wystąpił o zezwolenia na przeprowadzanie akcji zbierania środków w formie cegiełek i skarbon. Wspólnie z parlamentarzystami m.in. poseł Małgorzatą Sadurską  zorganizowane zostanie spotkanie w Ministerstwie Finansów celem pozyskania środków na odbudowę. Takie spotkania odbywają się za sprawą przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych i urzędów. Cieszy fakt wspólnego działania ponad podziałami. Można było to wyraźnie odczuć również w wypowiedzi pani wojewody Henryki Strojnowskiej i pana Michała Jastrzębskiego. Szkoła w Kazimierzu Dolnym może liczyć na pomoc. Należy jedynie dobrze wykorzystać czas, energię oraz zapał samorządowców, nauczycieli i mieszkańców Kazimierza Dolnego.

Tak więc od września nauczyciele, dzieci rozpoczną naukę w szkole. To dobra wiadomość na początek rozpoczętych wakacji.

Galeria zdjęć

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).