wtorek, 23 lipca, 2024

Fara i cmentarz przykościelny

Share

Kościół Farny p w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Kościół Farny, czyli kościół parafialny, został wybudowany w XIV wieku. Był to kościół jednonawowy, gotycki, mniejszy niż obecny. W latach 30. XVI w. do świątyni dobudowano wieżę. Wtedy też powstał, zachowany do dzisiaj, późnogotycki portal. Po pożarze w 1561 r. rozpoczęto odbudowę kościoła. Ostatecznie w XVII w. przybrał on postać w stylu tzw. „renesansu lubelskiego” za sprawą Jakuba Balina, budowniczego lubelskiego. Kościół nosi wezwanie śś Jana Chrzciciela i Bartłomieja. Jednonawowa świątynia sklepiona jest kolebkowo, na sklepieniu widzimy sztukaterie o geometrycznych kształtach, co jest jedną z charakterystycznych cech kościołów renesansu lubelskiego. Obraz w ołtarzu głównym pochodzi z drugiej połowy XIX w. i przedstawia Męczeństwo św. Bartłomieja. Powyżej natomiast widnieje św. Królewicz Kazimierz Jagiellończyk. Do kościoła przylegają kaplice. Od północy – kaplica Borkowskich, ufundowana w latach 1612-1615 przez Elżbietę Borkowską, z domu Kochanowską, zapewne córkę poety Jana Kochanowskiego. Obok niej znajduje się Kaplica Różańcowa zw. Królewską, z lat 1646-1653, ufundowana przez Marka Radzika, sekretarza królewskiego, a zaprojektowana przez włoskiego architekta Piotra Likkiela. Po stronie południowej znajduje się kaplica Górskich, fundacji Wawrzyńca Górskiego, z lat 1625-1629, wzorowana na kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Kościół ma bardzo bogate wyposażenie. Przy bocznym wejściu, po prawej stronie stoi kamienna chrzcielnica, która powstała prawdopodobnie w warsztacie włoskiego architekta Santi Gucciego, związanego z Janowcem, miejscowością położoną po drugiej stronie Wisły. Po przeciwległej stronie widnieje intarsjowana ambona z XVII w. wykonana z różnych rodzajów drewna, ozdobiona rokokowym baldachimem. Obok ambony znajduje się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest to kopia późnogotyckiej rzeźby z serii tzw. Pięknych Madonn. Kościelne organy pochodzą z 1621 roku. Ich twórcą był Szymon Liliusz. Warto posłuchać ich brzmienia, szczególnie podczas corocznych, wakacyjnych koncertów organowych.

Cmentarz przykościelny

Na wzgórzu za kościołem, w drodze do zamku i baszty znajduje się stary cmentarz przykościelny, zamknięty w końcu XIX wieku. Znajduje się tutaj kilka nagrobków i  symboliczny grób poświęcony powstańcom z 1863 roku. Pomiędzy zamkiem a cmentarzem możemy też zobaczyć krzyż z podwójnymi ramionami, zwany Karawakka lub krzyżem antyepidemialnym, stawianym zazwyczaj dla upamiętnienia ofiar zarazy. Współczesna tablica upamiętnia powstańców styczniowych. Na liście znajduje się nazwisko Brata Alberta Chmielowskiego, świętego, patrona ubogich, który jako student puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego brał udział w powstańczych walkach.

Agnieszka Stelmach
Witam! Nazywam się Agnieszka Stelmach. Przez wiele lat pracowałam jako kierownik i redaktor naczelny działu informacji w spółce Akpa Polska Press, krajowym liderze w zakresie informacji o programach telewizyjnych dostępnych w Polsce, największej prywatnej agencji informacyjnej i fotograficznej założonej w 1994 roku w Warszawie. Moim zadaniem było koordynowanie pracy zespołu redakcyjnego, pisanie artykułów o tematyce filmowej, tworzenie i redagowanie recenzji na temat filmów fabularnych, dokumentalnych i widowisk artystycznych emitowanych w telewizji polskiej oraz tworzenie relacji z imprez muzycznych i filmowych. W kwietniu ubiegłego roku wyprowadziłam się ze stolicy i na stałe zamieszkałam w pięknej miejscowości pod Kazimierzem Dolnym. Przyjeżdżałam tutaj od 20 lat i wreszcie osiadłam na stałe! Magiczny Kazimierz Dolny jest moim ukochanym miejscem na ziemi! Dużo o nim piszę, dużo o nim czytam i niemal codziennie spaceruję po brukowanych uliczkach, utrwalając urodę miasteczkach na fotografiach. Kazimierz Dolny to niekończące się źródło moich inspiracji, pomysłów i fascynacji. Chętnie podzielę się nimi z innymi osobami, które chciałyby lepiej poznać Kazimierz Dolny i jego piękne okolice.

Przeczytaj również

Inne aktualności