wtorek, 23 lipca, 2024

Koszczyc-Witkiewicz po raz 1, 2, 3… sprzedane

Share

Starostwo Powiatowe w Puławach robi przymiarki do zbycia terenów szkoły im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym. Cel wiadomy. Pozyskanie środków na łatanie dziury budżetowej. Będzie to możliwe po dokonaniu zmian w planie zagospodarowania dla tego terenu przez Radę Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym. Celem  zmian jest możliwość prowadzenia działalności komercyjnej przez przyszłego nabywcę tych terenów.

Koszczyc-WitkiewiczMiejsce jest atrakcyjne. Centrum miasteczka odwiedzanego przez tysiące turystów każdej soboty i niedzieli w sezonie turystycznym. Pytanie co Kazimierz Dolny potrzebuje na dzień dzisiejszy bardziej: kolejnego hoteliku czy nowej Szkoły po stracie jakiej doznał w wyniku wybuchu gazu. Ta katastrofa doprowadziła do rozbiórki budynku Gminnego Zespołu Szkół.

Dziwne wydają się przymiarki zmierzające do całkowitej likwidacji Szkoły o tak wielkich tradycjach. Sprzedanie terenów Szkoły im. Jana Koszczyca-Witkiewicza na cele komercyjne całkowicie zniszczy mającą trudności z naborem placówkę. Biorąc pod uwagę sytuację Kazimierza Dolnego pozbawionego Szkoły Podstawowej (obecnie dzieci uczą się w kosztownych kontenerach) bardziej uzasadnione byłoby utrzymanie dotychczasowych funkcji tego terenu właśnie na cele oświatowe. Takie apele słychać z różnych środowisk. Ciekawe jak Radni Kazimierza Dolnego rozstrzygną kolejny zewnętrzny nacisk na kształtowanie potrzeb mieszkańców poprzez „sterowanie” zmianami planu przestrzennego miasteczka. Do sprawy powrócimy w najbliższym czasie. Zbliżające się wybory samorządowe bez wątpienia będą częstym powodem do omawiania tego tematu.

Galeria zdjęć

Zobacz także  Kazimierski Festiwal Wina 2024

Table of contents

Przeczytaj również

Inne aktualności