Spotkanie mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierz Dolny z dr Anną Wieczorek i dr Barbarą Krupą, dotyczyło problemów związanych z opracowaniem nowego Studium Zagospodarowania dla Miasta i Gminy Kazimierz Dolny.

1379b5de7cb668c186ab48a9361eabd7_LNa zaproszenie grupy Radnych (L.Furtas, P.Guz, J.Kowalski, R.Suszek, P.Pałka) przybyły w czwartek 11 lipca Panie zajmujące się na co dzień zagadnieniami opracowań studium. Dr Barbara Krupa – prawnik Zakładu Prawa i Administracji, dr Anna Wieczorek-pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii. Obie z Politechniki Warszawskiej.

Ciekawie rozpoczął spotkanie mocno zaangażowany w prace nad Studium radny Leszek Furtas. W jego ocenie bardzo długo przygotowywane nowe Studium (już blisko 8 lat) powoduje gromadzenie się wielu niedomówień, rozgoryczenie mieszkańców i w pewnym sensie „umieranie” Miasta i Gminy. Mocno podkreślił jak ważne dla mieszkańców jest potrzeba tworzenia tzw. „Małej Ojczyzny” gdzie nasze sprawy (w tym Studium) będą respektowane i brane pod uwagę. Złożenie około 700 wniosków uzupełniających projekt nowego Studium świadczy o zakresie potrzeb mieszkańców. Nie zawsze te potrzeby są dla takich „tworów” jak Komisje Doradcze Architektów działających przy Burmistrzu istotnymi. W efekcie powstają opinie bardzo sprzeczne i kontrowersyjne. O takich sytuacjach rozmawiano podczas spotkania.

Bardzo różne bywają oceny co do tego jak Kazimierz Dolny powinien wyglądać. Jeden z miłośników tego Miasteczka – prof. Łódzkiej Szkoły Filmowej przepada za ciszą i spokojem, jaki daje jak najmniejsza ilość odwiedzających. Zgiełk, hałas, turyści stają się nie do zniesienia szczególnie w okresie lata i sobotnio-niedzielnych „nalotów”.

Celną propozycją dla wspomnianego profesora była propozycja jednego z mocno doświadczonego pracami nad Studium mieszkańca Starego Okala, który zaproponował w/w nakręcenie nowego filmu pod tytułem: Bazy Umarłych-3 o Kazimierzu.

Problem wyludniania się Kazimierza Dolnego, braku perspektyw pozostawania w nim z uwagi na bardzo ograniczone możliwości inwestycyjne, podkreślali kolejni rozmówcy.

Bardzo mocne wystąpienie zanotowała Pani Magda Żuk, której Galeria w Rynku jest jedną z pierwszych powstałych w Kazimierzu Dolnym. Spadek odwiedzających to już nie okresowe zjawisko to stała tendencja widoczna teraz w okresie wakacyjnym. Pustka, pustka, w tygodniu nie widać turystów.

Zobacz także  Ostatkowy weekend 24-26 listopada - wydarzenia i imprezy

Zauważyły to również Panie z Politechniki Warszawskiej, które ze zdziwieniem spacerowały po wymarłym w czwartkowe popołudnie Kazimierzu. Przecież to miasteczko powinno tętnić życiem od rana do późnych godzin każdego dnia.

W dyskusji jaka się rozpoczęła padały znane tematy (Pola Miejskie, Okale, Tunele Ekologiczne) – dla jednych tak – dla drugich nie przy wydawaniu opinii

Dyskusja dotyczyła wadliwych prawnych uwarunkowań decyzji wydawanych przez Konserwator Zabytków. Decyzji podpartych ustawami z lat 60-tych ni jak mających się do rzeczywistości kazimierskiej.

Właśnie takie decyzje – tzw. wadliwe powinny być zaskarżane i to jak najczęściej i w jak największej ilości. Zarówno przez indywidualnych mieszkańców jak również przez Radę Miasta.

Właśnie rolę Rady Miasta i społeczności obywatelskiej bardzo mocno podkreślała pani dr Barbara Krupa. Macie narzędzia, macie siłę, Wy mieszkańcy tworzycie prawo. Nie możecie stać biernie i przyglądać się ignorancji, często skorumpowanych przedstawicieli Władzy. Kolesiostwo często dociera do kolejnej instancji Waszych odwołań i skarg, ale na szczeblu Sądu Wojewódzkiego już to inaczej wygląda. Tam na sprawę spogląda Trzech Mędrców. Warto walczyć i przeciwstawiać się chorym, pozbawionym racjonalności decyzjom. Ciekawie i barwnie prowadziła wykład Pani Krupa.

W spotkaniu wzięła udział Pani Burmistrz Cendrowska Marzanna, która przedstawiła stan obecny prac nad Studium.

Spotkanie kolejny raz pokazało jak ważne są dyskusje nad ważnymi sprawami. Okazało się , że można dyskutować w sposób przynoszący wszystkim stronom korzyści. Po spotkaniu zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele Urzędu Miasta mówili o konieczności kolejnych takich dyskusji.

Warto podziękować Panu Januszowi Kowalskiemu (pomysłodawca i organizator), który podkreślał bardzo mocno, że pomysł i samo spotkanie ma nie dzielić a łączyć wszystkie nasze wspólne dla Kazimierza Dolnego i Gminy sprawy. Chyba udało się Panie Januszu! Gratulacje.

Galeria zdjęć

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).