Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym realizuje projekt pod nazwą.: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”.

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Muzeum Nadwiślańskie otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 713 318,72 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Ponadto przewiduje zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz modernizację muzealnych wystaw stałych.

Inwestycja prowadzona będzie w obiektach przystosowanych do celów wystawienniczych i edukacyjnych, w których mieszczą się oddziały i działy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym: Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Dworze z Gościeradowa (tzw. Manufaktura Muzealna, czyli miejsce prowadzenia edukacji muzealnej), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskiego, w którym zlokalizowane są ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.

Modernizacja trzech obecnych wystaw stałych (Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów i Spichlerz Ulanowskiego) pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji i stworzy warunki do równoległego stworzenia wystaw czasowych. W efekcie zwiększy się ilość i jakość wydarzeń kulturalnych. Przy okazji wdrożona zostanie także nowa oferta edukacyjna, uzupełniająca dotychczasowe działania Muzeum Nadwiślańskiego.

Kamienicy Celejowskiej prace obejmować będą m.in. remont pokrycia dachowego, pomieszczeń na poddaszu oraz w samym budynku. Przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie elewacji, drewnianych stropów, schodów i podłóg. Nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz naprawa tynków. Zaplanowana została także modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, wymiana źródła ciepła oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Nastąpi też rewitalizacja terenu wokół obiektu, w tym samego patio.

W ramach projektu zrealizowany zostanie generalny remont konserwatorski Domu Kuncewiczów, w tym modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Zaplanowano dokonanie rewaloryzacji ogrodu wraz z małą architekturą.

Dworze z Gościeradowa remont obejmie pomieszczenia na strychu, modernizację wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonana zostanie rewaloryzacja ogrodu przyległego do posesji wraz z małą architekturą.

Dom wójtowski z Modliborzyc zyska m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji i pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Zmodernizowane zostaną instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

Spichlerz Ulanowskiego przejdzie remont konserwatorski konstrukcji drewnianej spichlerza oraz jego elewacji. Nastąpi modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wykonana zostanie rewaloryzacja terenu przyległego do obiektu, w którym znajdzie się ogród edukacyjny.

Zmodernizowana infrastruktura obiektów zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu będzie wiązać się z czasowym zamknięciem ekspozycji muzealnych wymienionych obiektów. Bieżąca działalność muzealna skupi się przede wszystkim w Gmachu Głównym przy Rynku 19 oraz na terenie Oddziałów: Zamek w Janowcu i Grodzisko Żmijowiska. Po wdrożeniu projektu Muzeum Nadwiślańskie zyska zupełnie nowe oblicze o znacznie wyższym standardzie wystaw stałych i czasowych aż w trzech oddziałach jednocześnie.

Ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów oraz Dział Dokumentacji i Biblioteka i Manufaktura Muzealna będą nieczynne dla zwiedzających od dn. 20 listopada 2017 r. do odwołania.

Archiwum i biblioteka muzeum pozostaną prawdopodobnie w Kazimierzu. Trwają ustalenia z podmiotami użyczającymi powierzchni na czas remontu, by mogły być one dostępne dla osób zainteresowanych.

W czasie remontu muzeum planuje jednak kontynuować swoją działalność. W Pałacu Czartoryskich w  pobliskich Puławach funkcjonować będzie wystawa stała z Kamienicy Celejowskiej. Tam również prowadzone będą warsztaty przez pracowników Manufaktury Muzealnej z Dworu z Gościeradowa. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą także w zaprzyjaźnionym Centrum Kultury w Lublinie.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).